meet the team

Halloy, here we are! You’re welcome to contact any one of us and we will happily respond.

Lina Svensberg

Accelerator program manager
+46 (0)76-13 79 76 81
lina.svensberg@digitalwellventures.com

Stefan Skoglund

Innovation Manager
+46 (0)706-07 08 67
stefan.skoglund@compare.se

Stefan Peterson

Strategic Partnership Manager
+47 (0)950-34 500
stefan.petersson@digitalwellventures.com

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.